Kurum kültürümüzü oluşturan temel ilkelerimiz çerçevesinde; dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle, yasal düzenlemeleri bir zorunluluk olarak değil, geleceğe özenle korunmuş bir çevre bırakma sorumluluğu olarak görmekte ve bu bilinçle hareket etmekteyiz.

Gelişen teknolojinin yaşamımıza sağladığı konfor kadar doğamıza verdiği zarar da yadsınamaz bir gerçekliktir. Bu nedenle de tüm faaliyet alanlarımızda dünyamızın bizlere sunduğu kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanabilme sorumluluğuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz.